St. č. Posádka Start 1,1 km 2,6 km Cíl
3 Pech Václav – Uhel Petr 12:04 46.1 1:32.1
1 Kopecký Jan – Hloušek Jan 12:17 -5.6 -7.2
5 Stříteský Dominik – Hovorka Jiří 12:22 -5.3 -6.2
15 Šimek Ondřej – Baďura Vítězslav 12:23 -2.4 -1.5
29 Kohn Filip – Střeska Tomáš 12:24 -1.4 -0.1
47 Daňhel Vlastimil – Osička Vladimír 12:26 +4.6 +15.0
6 Březík Adam – Krajča Ondřej 12:28 -5.7 -6.6
28 Vlček Marek – Plachý Tomáš 12:33 -1.2 +3.0
38 Pindel Filip – Pietruszka Krzysztof 12:35 +1.3 +6.5
17 Tarabus Jaromír – Trunkát Daniel 12:37 +0.1 +2.6
15 Šimek Ondřej – Baďura Vítězslav 12:38 -3.2 -2.1
31 Frána Lukáš – 12:42 +1.4 +7.0
36 Rada Martin – Jugas Jaroslav 12:43 +3.5 +8.5
19 Soldát David – Winzig Jan 12:45 -1.2 +3.7
5 Stříteský Dominik – Hovorka Jiří 12:47 -6.0 -7.1
32 Brož Dominik – Navrátil Jakub 12:51 +0.2 +4.6
34 Zpěvák Kryštof – Fuksa Pavel 12:52 +2.8 +6.9
28 Vlček Marek – Plachý Tomáš 12:53 -2.5 +0.5
1 Kopecký Jan – Hloušek Jan 13:00 -5.2 -6.9
8 Cvrček Věroslav – Šálek Ondřej 13:01 -5.3 -6.1
6 Březík Adam – Krajča Ondřej 13:01 +23.6 +22.1
18 Tomek David – Švec Roman 13:02 -2.9 -1.8
20 Pokorný Zdeněk – Lasevič Richard 13:04 -1.9 -0.4
31 Frána Lukáš – 13:06 +30.6 +34.7
47 Daňhel Vlastimil – Osička Vladimír 13:07 +40.6 +50.2
38 Pindel Filip – Pietruszka Krzysztof 13:09 +4.5 +11.8
42 Jirovec Jiří – Král Josef 13:10 +2.8 +7.9
19 Soldát David – Winzig Jan 13:11 -1.4 +2.9
201 Janota Miroslav – Novák Petr 13:12 +1.9 +7.3
25 Nešetřil Petr – Černoch Jiří 13:16 -0.0 +2.1
225 Šabaka Jan – 13:17 +38.1 +52.8
4 Wagner Simon – Winter Gerald 13:17 -5.5 -7.6
5 Stříteský Dominik – Hovorka Jiří 13:18 +24.1 +22.2
16 Dědic Vlastimil – Vondřičková Lucie 13:18 -0.3 +3.4
34 Zpěvák Kryštof – Fuksa Pavel 13:19 +31.2 +35.8
32 Brož Dominik – Navrátil Jakub 13:19 +0.1 +3.4
35 Nwelati Dominik – Stross Jiří 13:20 +3.1 +9.4
51 Arnošt Tomáš – Kalkus Jiří 13:21 +34.9 +42.8
58 Picek Luboš – Kunst Jiří 13:22 +43.3 +1:01.5
8 Cvrček Věroslav – Šálek Ondřej 13:24 -4.7 -6.0
18 Tomek David – Švec Roman 13:24 +26.5 +26.6
60 Ciller Michal – Koťátko Radek 13:25 +3.9 +13.2
28 Vlček Marek – Plachý Tomáš 13:26 -0.7 +4.2
10 Jirásek Aleš – Machů Petr 13:26 +25.8 +26.1
31 Frána Lukáš – 13:27 -0.2 +4.1
7 Vlček Martin – Skripová Alexandra 13:29 -3.5 -1.8
54 Kubíček Lukáš – Linhart Roman 13:30 +6.2 +16.8
19 Soldát David – Winzig Jan 13:31 -2.0 +21.9
1 Kopecký Jan – Hloušek Jan 13:32 -5.9 -8.0
30 Narovec Martin – Laurincová Lucia 13:33 +2.3 +10.3
49 Hodouš Jan – Hodouš Aleš 13:34 +3.8 +13.6
35 Nwelati Dominik – Stross Jiří 13:35 +1.9 +8.7
9 Semerád Petr – Persein Danny 13:36 -3.9 -4.1
31 Frána Lukáš – 13:42 -1.0 +2.8
60 Ciller Michal – Koťátko Radek 13:43 +6.4 +17.1
16 Dědic Vlastimil – Vondřičková Lucie 13:44 -2.2 -0.5
12 Dohnal Jan – Vybíral Ivo 13:46 -2.5 -2.2
51 Arnošt Tomáš – Kalkus Jiří 13:47 +3.6 +11.6
7 Vlček Martin – Skripová Alexandra 13:48 -3.6 -3.3
4 Wagner Simon – Winter Gerald 13:49 -6.4 -8.9
49 Hodouš Jan – Hodouš Aleš 13:50 +3.7 +12.6
35 Nwelati Dominik – Stross Jiří 13:51 +1.7 +7.4
225 Šabaka Jan – 13:52 +9.6 +28.8
2 Mareš Filip – Bucha Radovan 13:54 -5.3 -6.8
201 Janota Miroslav – Novák Petr 13:55 +0.5 +5.3
39 Rybák Jiří – Hlávka Jiří 13:56 +1.0 +5.6
38 Pindel Filip – Pietruszka Krzysztof 14:11 +1.6 +4.6
44 Ludvíček Jan – 14:13 +38.1 +49.0
25 Nešetřil Petr – Černoch Jiří 14:13 +0.3 +2.7
31 Frána Lukáš – 14:14 +0.1 +3.7
8 Cvrček Věroslav – Šálek Ondřej 14:15 -4.9 -6.5
10 Jirásek Aleš – Machů Petr 14:15 +25.3 +24.5
60 Ciller Michal – Koťátko Radek 14:16 +6.5 +17.1
42 Jirovec Jiří – Král Josef 14:17 +3.4 +7.4
15 Šimek Ondřej – Baďura Vítězslav 14:17 +26.7 +27.6
43 Krupička Lukáš – Klička Milan 14:18 +6.2 +12.9
18 Tomek David – Švec Roman 14:19 -4.1 -2.9
7 Vlček Martin – Skripová Alexandra 14:20 -5.0 -5.6
35 Nwelati Dominik – Stross Jiří 14:22 +1.8 +7.9
205 Zenkl Otakar – Omelka Zdeněk 14:24 +5.4 +16.4
51 Arnošt Tomáš – Kalkus Jiří 14:25 +3.2 +11.4
32 Brož Dominik – Navrátil Jakub 14:26 -0.2 +3.4
225 Šabaka Jan – 14:29 +8.3 +25.9
44 Ludvíček Jan – 14:30 +4.2 +12.1
26 Jirovec Jakub – Baďurová Hana 14:31 +0.6 +4.3
8 Cvrček Věroslav – Šálek Ondřej 14:32 -6.1 -8.0
25 Nešetřil Petr – Černoch Jiří 14:33 -2.9 -2.7
42 Jirovec Jiří – Král Josef 14:35 +1.7 +5.2
15 Šimek Ondřej – Baďura Vítězslav 14:36 -2.9 -2.4
2 Mareš Filip – Bucha Radovan 14:37 -5.6 -7.7
43 Krupička Lukáš – Klička Milan 14:38 +4.0 +10.4
29 Kohn Filip – Střeska Tomáš 14:40 -2.9 -2.0
211 Šrámek Jiří – Horáček Jindřich 14:41 +5.9 +15.7
41 Ocelka Filip – Blažek Jaroslav 14:43 +2.3 +6.8
51 Arnošt Tomáš – Kalkus Jiří 14:45 +2.8 +11.2
26 Jirovec Jakub – Baďurová Hana 14:47 -0.5 +2.3
9 Semerád Petr – Persein Danny 14:48 -4.3 -5.6
27 Savruk Michal – Zalabák Pavel 14:49 -1.7 +0.7
32 Brož Dominik – Navrátil Jakub 14:50 -0.2 +3.2
202 Neumann Vlastimil – Hlavatý Martin 14:53 -0.3 +5.8
43 Krupička Lukáš – Klička Milan 14:58 +3.7 +9.6
41 Ocelka Filip – Blažek Jaroslav 14:59 +1.7 +4.9
59 Dostál Jan – Dostál Zdeněk 15:00 +7.5 +22.4
211 Šrámek Jiří – Horáček Jindřich 15:01 +4.4 +13.2
2 Mareš Filip – Bucha Radovan 15:02 -6.7 -9.3
9 Semerád Petr – Persein Danny 15:03 -4.9 -6.2
51 Arnošt Tomáš – Kalkus Jiří 15:04 +2.8 +10.7
12 Dohnal Jan – Vybíral Ivo 15:05 -1.6 -1.2
27 Savruk Michal – Zalabák Pavel 15:06 -3.1 -1.3
7 Vlček Martin – Skripová Alexandra 15:07 -5.4 -6.0
32 Brož Dominik – Navrátil Jakub 15:14 -0.6 +3.0
26 Jirovec Jakub – Baďurová Hana 15:15 -2.5 -0.3
29 Kohn Filip – Střeska Tomáš 15:18 -3.6 -3.3
15 Šimek Ondřej – Baďura Vítězslav 15:27 -3.5 -3.5
26 Jirovec Jakub – Baďurová Hana 15:39 -2.4 +0.4
7 Vlček Martin – Skripová Alexandra 15:40 -5.2 -5.8

Pořadí v RZ 0

TV Bohemia Rally - neděle 10. 7. 2022

8:30 Úvod vysílání
8:32 Sobotní debrief
8:45 Rozhovor s REX Týmem
8:59 RZ 9 - Staroměstská I.
9:30 RZ 10 - Krásná I.
10:21 RZ 11 - Zvířetice I.
11:00 Pohled do servisu – panorama
11:15 Kraj Bohemia Rally 2/4
11:28 Kraj Bohemia Rally 3/4
11:38 Kraj Bohemia Rally 4/4
11:48 Shnutí výsledků
12:00 Autogramiáda a beseda s jezdci – úterý
12:22 Téma připravujeme…
12:44 RZ 12 - Staroměstská II.
13:15 RZ 13 - Krásná II.
14:07 RZ 14 - Zvířetice I.
14:07 RZ 14 - Zvířetice I.
14:45 Vyhlášení Group B
15:15 Vyhlášení HA
16:00 Vyhlášení MČR

Pořadí posádek

Harmonogram

Pátek 8. 7. 2022
12:00Shakedown Březina3,8 km
16:48RZ Sosnová5,25 km
Sobota 9. 7. 2022
08:00Service A (Hoškovice)
09:00Ceremonial START
09:08RZ Městská3,99 km
09:46Service B (Hoškovice)
10:35RZ Kvítkovice I.9,80 km
11:05RZ Bzí I.8,52 km
11:41RZ Radostín I.21,74 km
13:01Service C (Hoškovice)
14:05RZ Kvítkovice II.9,80 km
14:35RZ Bzí II.8,52 km
15:11RZ Radostín II.21,74 km
16:01Flexi Service D (Hoškovice)
Neděle 10. 7. 2022
08:00Service E (Hoškovice)
08:58RZ Staroměstská I.5,11 km
09:29RZ Krásná I.15,83 km
10:21RZ Zvířetice I.13,17 km
11:31Service F (Hoškovice)
12:44RZ Staroměstská II.5,11 km
13:15RZ Krásná II.15,83 km
14:07RZ Zvířetice II.13,17 km
15:02Service G (Hoškovice)
Slavnostní vyhlášení, Mladá Boleslav
13:30ECO energy Rally Bohemia
14:45Group B parade
15:15MČR v rally historických automobilů
16:00MČR v rally

Startovní listina

BOHEMIA RALLY MČR

St.č.Jezdec / SpolujezdecZeměSoutěžícíVozidloMČRPPPrio.
0Mikkelsen Andreas / Eriksen TorsteinNORŠKODA MotorsportŠkoda FabiaRC2FIA
1Kopecký Jan / Hloušek JanCZEAGROTEC ŠKODA RALLY TEAMŠkoda Fabia Rally2 EvoRC2ASN
2Mareš Filip / Bucha RadovanCZELAURETA AUTO Škoda TeamŠkoda Fabia Rally2 EvoRC2ASN
3Pech Václav / Uhel PetrCZEEuroOil teamFord Focus WRCRN9ASN
5Stříteský Dominik / Hovorka JiříCZEACA ŠKODA Vančík MotorsportŠkoda Fabia R5RC2ASN
6Březík Adam / Krajča OndřejCZESamohýl ŠKODA TeamŠkoda Fabia R5RC2ASN
7Vlček Martin / Skripová AlexandraCZEKOWAX 2BrallyHyundai i20 R5RC2ASN
8Cvrček Věroslav / Šálek OndřejCZEKONTAKT ŠKODA TEAMŠkoda Fabia Rally2 EvoRC2ASN
9Semerád Petr / Persein DannyCZESEMERÁD PetrŠkoda Fabia Rally2 EvoRC2
10Jirásek Aleš / Machů PetrCZEPRAGA-Automotive s.r.o.Škoda Fabia R5RC2
11Trojan Karel / Jůrka ZdeněkCZETROJAN KarelŠkoda Fabia R5RC2
12Dohnal Jan / Vybíral IvoCZEDOHNAL JanPeugeot 306 MaxiRN8
14Staykov Plamen / Kadir RafiBGRFLAT-OUT Motorsport clubŠkoda Fabia R5RC2
15Šimek Ondřej / Baďura VítězslavCZEDUCK RACING AUTOKLUB v AČRŠkoda Fabia R5RC2
16Dědic Vlastimil / Vondřičková LucieCZEVD Rally Team klub v AČRŠkoda Fabia R5RC2
17Tarabus Jaromír / Trunkát DanielCZETARABUS JaromírPeugeot 208 Rally4RC4 I
18Tomek David / Švec RomanCZETOMEK DavidŠkoda Fabia Rally2 EvoRC2
19Soldát David / Winzig JanCZEPP RacingŠkoda Fabia R5RC2
20Pokorný Zdeněk / Lasevič RichardCZEPOKORNÝ ZdeněkŠkoda Fabia R5RC2
21Zedník Petr / Zedníková OlgaCZEZEDNÍK PetrFord Fiesta R5 MkIIRC2
22Pondělíček Lukáš / Fantura Vyoral LukášCZEPONDĚLÍČEK Lukᚊkoda Fabia S2000RC2
23Šikl Martin / Adámek PavelCZEŠIKL MartinMitsubishi Lancer Evo IXRN9
24Voldřich Matouš / Odvárka PavelCZEVOLDŘICH MatoušMitsubishi Lancer Evo VIRN9
25Nešetřil Petr / Černoch JiříCZENEŠETŘIL PetrPorsche 997 GT3RN9
26Jirovec Jakub / Baďurová HanaCZEJIROVEC JakubAlpine A110 RGTRGT
27Savruk Michal / Zalabák PavelCZESAVRUK MichalŠkoda Fabia R5RC2
28Vlček Marek / Plachý TomášCZERentor motorsportŠkoda Fabia Rally2 EvoRC2
29Kohn Filip / Střeska TomášCZEJANTAR TEAM s.r.o.Ford Fiesta Rally3RC3
30Narovec Martin / Laurincová LuciaCZE / SVKNAROVEC MartinFord Fiesta Rally3RC3
31Frána Lukáš / CZE / Frátherm Rally TeamCitroën DS3 R3TRC4 I
32Brož Dominik / Navrátil JakubCZEBROŽ DominikPeugeot 208 R2RC4 II
33Číž Miroslav / Pečenková VěraCZEČÍŽ MiroslavPeugeot 208 R2RC4 II
34Zpěvák Kryštof / Fuksa PavelCZEJANTAR TEAM s.r.o.Ford Fiesta Rally4RC4 II
35Nwelati Dominik / Stross JiříCZENWELATI DominikOpel Adam R2RC4 II
36Rada Martin / Jugas JaroslavCZEAGROTEC AUTOKLUB v AČRFiat 124 Abarth RGTRGT
37Tenkl Lubomír / Benešová AlenaCZERacing Club 2008 v AČRBMW M3RN9
38Pindel Filip / Pietruszka KrzysztofPOLPINDEL FilipPeugeot 208 Rally4RC4 I
39Rybák Jiří / Hlávka JiříCZECITY TAXI racing s.r.o.Renault Clio Rally4RC4 I
40Petráš Jaroslav / Jindra PetrCZEPETRÁŠ JaroslavRenault Clio Rally5RC5
41Ocelka Filip / Blažek JaroslavCZEOCELKA FilipRenault Clio Rally5RC5
42Jirovec Jiří / Král JosefCZEJIROVEC JiříPorsche 997 GT3RN9
43Krupička Lukáš / Klička MilanCZEKRUPIČKA LukášPeugeot 208 Rally4RC4 I
44Ludvíček Jan / CZE / LUDVÍČEK JanCitroën Saxo Kit CarRN8
45Havránek Michal / Nádvorník JanCZEHAVRÁNEK MichalFord Fiesta R2TRC4 II
46Pertlíček Jiří / Švec JiříCZEASPEKTA Trading, s.r.o.Ford Fiesta Open NRN9
47Daňhel Vlastimil / Osička VladimírCZEČK motorsportRenault Clio R3RN8
48Čabaj Miroslav / Štindl VladimírCZEČABAJ MiroslavŠkoda Fabia TDIRN8
49Hodouš Jan / Hodouš AlešCZEHODOUŠ JanŠkoda Fabia TDIRN8
50Jirák Ondřej Maxmilián / Pavlas MarekCZEÚAMK - AUTOMOTOKLUB ŠKODAŠkoda Fabia TDIRN8
51Arnošt Tomáš / Kalkus JiříCZEARNOŠT TomášOpel Adam CupRN7
52Šulc Dominik / Picka OndřejCZEŠULC DominikOpel Adam CupRN7
54Kubíček Lukáš / Linhart RomanCZESvijany RacingOpel Adam CupRN7
55Poživil Milan / Kulštejn JiříCZEEVROFIN racingOpel Corsa Rally4RC4 I
56Urban Pavel / Medek MichalCZEKrálovéhradecký rally klub v AČRŠkoda Fabia TDIRN8
57Kalina Miroslav / Haumer DavidCZEKALINA MiroslavFord Fiesta R1RN6
58Picek Luboš / Kunst JiříCZEVD Rally Team klub v AČRŠkoda FabiaRN6
59Dostál Jan / Dostál ZdeněkCZEVD Rally Team klub v AČRŠkoda FabiaRN6
60Ciller Michal / Koťátko RadekCZECILLER MichalŠkoda FabiaRN6
61Telipský Petr / Matušková MichaelaCZETELIPSKÝ PetrŠkoda FabiaRN6
62Zeman Milan / Vytasil JaroslavCZERALLYE KLUB STRAKY v AČRŠkoda FabiaRN6
63Kravec Michal / Šmíd TomášCZEPošumavský auto moto klub v AČRRenault Clio R3RN8
64Kastner Jaroslav / CZE / KASTNER JaroslavHonda Civic Type-RRN7
65Andrys František / Kreslová LenkaCZEANDRYS FrantišekRenault Clio SportRN7
66Valla Rudolf / Valla TomášCZEAUTO KLUB Tišnov z.s.Škoda FabiaRN6

BOHEMIA HISTORIC

St.č.Jezdec / SpolujezdecZeměSoutěžícíVozidloMČR
201Janota Miroslav / Novák PetrCZEJANOTA MiroslavOpel Kadett CoupeC3
202Neumann Vlastimil / Hlavatý MartinCZEK.I.T.RACING CS,s.r.o.Ford Escort RS CosworthF7
203Kotrmon Libor / Kolivošková VeronikaCZE / SVKKOTRMON LiborFord Escort RS CosworthF7
204Frei Jan / Maryška RomanCZEFREI JanŠkoda 130 LRE5
205Zenkl Otakar / Omelka ZdeněkCZEAutospektrum Škoda teamŠkoda Favorit 136 LE1
206Hejhal Petr / Hejhal MartinCZEHEJHAL PetrŠkoda 130 LRE5
207Štolfa Jindřich / Hawel ZdeněkCZEŠTOLFA JindřichRover 220 GtiF6
208Peták Josef / Engová LucieCZEAUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČRNissan Sunny GTIF6
209Klepáč Martin / Outěřický RadekCZEKLEPÁČ MartinPeugeot 309 GtiE3
210Berger Vladimír / Ryšánek PavelCZEÚAMK - AUTOMOTOKLUB ŠKODAŠkoda Favorit 136 LE1
211Šrámek Jiří / Horáček JindřichCZEŠRÁMEK JiříBMW 318iSF6
212Dolák Luboš / Kulhan JiříCZEAUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČRLada 21011D2
214Mihulka Roman / Soumar JiříCZEMIHULKA RomanFord Escort RS 2000D3
215Bahník Ladislav / Bahník MiroslavCZEBAHNÍK LadislavPeugeot 205 GtiE3
216Neoral Martin / Kocour TomášCZENEORAL MartinŠkoda Favorit 136 LE1
217Bezemek Jan / Zuzánek LadislavCZEBEZEMEK JanŠkoda 130 LE1
218Sekyra Miloš / Bašta PavelCZESEKYRA MilošBMW 318iSF6
219Jun Miroslav / Těšínský JanCZEJUN MiroslavSuzuki Swift GTiF5
220Listrez Francis / Borlez DavidBELECURIE HESBAYE asblŠkoda 130 RSD1
221Maier Pavel / Minářík PetrCZEMAIER PavelFord Escort RS 1600C3
222Kovář David / Plachý MichaelCZEKOVÁŘ DavidŠkoda Favorit 136 LE1
223Horčík Karel / Zetek JiříCZEHORČÍK KarelŠkoda 130 LE1
224Šimánko Jan / Kretík TomášCZEKOWAX 2BrallyŠkoda 130 LE1
225Šabaka Jan / CZE / ŠABAKA JanPeugeot 205 GtiE3
227Jansa Pavel / Adamec DaliborCZEJANSA PavelŠkoda Favorit 136 LE1
228Souček Stanislav / Brisudová RadkaCZESOUČEK StanislavŠkoda 130 LRE5
229Kabourek Vítězslav / Rubáš MichalCZEKABOUREK VítězslavŠkoda 120 SC1

BOHEMIA GROUP B

St.č.Jezdec / SpolujezdecVozidloLEGTyp vozuRok
401Kafka Stanislav / Kafka StanislavŠkoda 200 RS5Originál1974
402Smeets Michel / Janssen OlavFord Escort RS 16002Originál1972
403Daníček Petr / Daníčková IvetaŠkoda 130 LRBOriginál1987
404Holub Milan / Luxemburkova LucieŠkoda 160 RS MTXBOriginál1984
405Reiss Jan / Pocar VlastimilŠkoda 130 LRBOriginál1988
406Kališ Ivan / Maršálková RenataŠkoda FeliciaAOriginál1996
407Jelínek Jiří / Primová MiroslavaŠkoda Favorit 136 LAOriginál1993
408Bartášek Josef / Slavík JanŠkoda 130 RS2Originál1978
409Nejdl Jiří / Argmannová EvaLada 1600 R2Originál1974
410Hodan Miroslav / Choura JakubOpel Kadett Coupe2Originál1976
411Klinger Jan / Trubička Tomᚊkoda Favorit 136 LAOriginál2014
412Karpfinger Tomáš / Klap JanŠkoda 130 RS2Originál2019
414Petr Daniel / Pšenička JakubŠkoda 1002Originál1971
415Vocásek Michal / Boháčková KristinaOpel Kadett Coupe2Originál1970
416Šipka Jan / Šipková ErikaFiat 124 Abarth Rally4Originál1972
417Ruta Jan / Skácel JiříŠkoda 130 LRBOriginál1987
418Faltys Matěj / Faltysová VeronikaŠkoda Favorit 136 LAOriginál
419Stránský Horst / Bičíková Stránská MichaelaŠkoda 120 S Rallye2Originál1974
420Častulík Václav / Častulík JosefŠkoda 130 LRBOriginál1977
421Brodský Luděk / Brodská PetraŠkoda 120 S Rallye2Originál
422Kučera Bořek / Němcová VěraŠkoda 120 S2Originál
423Švajda Zděněk / Vrkoslav JanŠkoda 120 S2Originál
424Schmied Jan / Kacerovský PavelŠkoda 110 L2Originál

BOHEMIA ECO ENERGY

St.č.Jezdec / SpolujezdecZeměSoutěžícíVozidloKat.Druh pohonuWRE*
1Průša Adam / Průša DanielCZEMitsubishi Česká republikaMitsubishi Eclipse Cross PHEV 4x42plugin
2Žďárský Michal / Nábělek JakubCZEHyundai Motor CzechHyundai Kona Electric1electro
3Hájek Kryštof / Procházková NikolaCZEK+N PeugeotPeugeot e-208 GT1electro
4Dittrich Lukáš / Dittrich MilošCZEAutoforum ElectricPeugeot e-2081electro
5Trnka Zdeněk / Smolík ZdeněkCZEDS Automobiles - STK Okříšky Racing teamDS 3 CROSSBACK E-Tense1electro
6Baroň Pavel / Beneš PetrCZEHyundai - Phoenix ContactHyundai Kona Electric1electro
7Hunčovský Ondřej / Hunčovská TerezaCZETeslička.czŠkoda Citigo-e iV1electro
8Borůvka Zdeněk / Borůvka VáclavCZEID.5 by PORSCHE SMÍCHOVVolkswagen ID.5 GTX 220kW1electro
9Tomíšek Marek / Tomíšek MiroslavCZEKia CzechKia e-Niro1electro
10Hladík Jiří / Malá KrystýnaCZEyoungtimerclassicVolkswagen e-Golf1electro
11Huňáček Pavel / Formánek VojtěchCZEKia CzechKia e-Niro1electro
12Kavalčík Michal / Hubková KarolínaCZETeslička.czTesla Model 31electro
14Adam Jonáš / Adamová AdélaCZEProtech elektromobilyVolkswagen GOLF1electro
15Běhal Bart / Lankaš MartinCZEFord Česká republika / Autosalon.tvFord E-Transit1electro
16Timura Miroslav / Timura PetrCZECAR POINT VW CZVolkswagen ID.5 GTX1electro
17Hruby Martin / Hanáček TomášCZEVLWŠkoda Citigo1electro
18Taterová Veronika / Pešková KateřinaCZEDS Automobiles - STK Okříšky RT - úsporně.infoDS 3 CROSSBACK E-Tense1electro
19Mirovský Zdeněk / Chadim AlešCZEAHL––– 1electro
20Švandrlík Honza / Paroubek JiříCZEMG Česká republikaMG EHS PHEV2plugin
21Novotný Jan / Jakušev PetrCZEPeugeot MOTORVIZE.czPeugeot 3082plugin
22Doležal Michal / Kejval MichalCZEMG Česká republikaMG EHS PHEV2plugin
23Vaněk Jindřich / Kozelka MartinCZETUkas ČSAORENAULT MEGANE GRANDTOUR E-TECH PLUG-IN HYBRID2plugin
24Navrkalová Irena / Navrkal JiříCZEHS AUTOMOBIL VysočinaToyota C-HR2hybrid